Инсталирани мощности към 20.05.2019
Фотоволтаична до 30kWp 3,690.56 kW
Фотоволтаична до 5MWp 682,719.53 kW
Фотоволтаична над 5МWp 133,331.32 kW
Вятърна до 5MW 234,305.00 kW
Вятърна над 5MW 320,500.00 kW
Биомаса до 5MW 4,308.00 kW
Биомаса над 5MW 0 kW
ВЕЦ до 200kW 3,859.40 kW
ВЕЦ над 200kW 1,904,431.00 kW
Когенерция 12,330.00 kW
Геотермална 0 kW
Друга 0 kW
Общо ВЕИ 3,299,474.80 kW