Какво плащаме със сметката ни за ток?

 

Ето как изглежда сметката за електричество на едно българско домакинство:

На пръв поглед, обикновеният потребител не може да добие ясна представа къде и за какво отиват парите му и колко му струва 1 киловатчас. Цената за киловатчас, която се получава събирайки отделните компоненти на фактурата е 0.208836 лв/кВч (с вкл. ДДС) за дневна тарифа или за тарифиране само по една скала. Тази цена важи за абонатите на „ЧЕЗ Електро България“, но тя не се различава значително от тази на другите електроразпределителни дружества (ЕРД).

За улеснение на фигурата по-долу е направена опростена разбивка на фактурата, която ясно представя каква част от тези приблизително 21 стотинки за какви услуги отиват.

И за да бъде схемата още по-ясна ето кратко обяснение на отделните категории:

/Изображения/Untitled1.png  Цена за продажба на електрическа енергия – цената, която заплащаме за производството на електроенергията

/Изображения/Untitled2.png  Цена за пренос на електрическа енергия – включва цената за пренос на електрическата енергия през електропреносната и разпределителната мрежа. Това е цената, която плащаме, за да може енергията да достигне до нашите домакинства

/Изображения/Untitled3.png  Добавка зелена енергия – добавка към сметката, която отива за компенсиране на производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници

/Изображения/Untitled4.png  Цена за комбинирано производство – добавка, която покрива разходите на централи с комбинирано производство. Това са централите, които произвеждат едновременно топлоенергия и електроенергия с висок коефициент на ефективност.

/Изображения/Untitled5.png  Цена за „невъзстановяеми разходи“ – това отново е добавка към цената за крайния потребител, която покрива разходите по експлоатацията на двата приватизирани блока на ТЕЦ Марица Изток

/Изображения/Untitled6.png  Цена за достъп до мрежата –цената, която потребителите заплащат за това, че имат достъп до електропреносната и разпределителната мрежа

/Изображения/Untitled7.png  ДДС – данък добавена стойност, който отива за държавата

 

Най-голяма част от нашата сметка 42% отива за производството на елетроенергия. В останалите 58% са включени главно цената за пренос на електроенергията 27%, ДДС 17%, цена за достъп до електропреносната мрежа 5% и различни добавки, като добавката за зелена енергия, която е 5% от крайната цена. Това означава на практика, че ако бяхме директно включени към нашите електрически централи щяхме да плащаме само 42% от сметките си за ток. Останалите 58% се плащат за разходи по електроснабдяването, електроразпределението, за данъци и добавки. Най-голям дял от тези средства, които се „губят“ по веригата - отиват за Националната електрическа компания (НЕК) и за трите електроразпределителни дружества. Производителите на екологично чиста енергия получават скромните 5%.

>> Автор: Красимир Живачки